Wersja demonstracyjna


W celu przetestowania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adresem biuro@efendi.pl

Kontakt


ul. Kakowskiego 11/13
04-042 Warszawa
tel.: 22 616-01-77

e-mail: biuro@efendi.pl
www.efendi.pl
Usprawnij pracę Podnieś poziom edukacji

Dla kogo?

 • Szkoła z międzynarodową maturą
  International Baccalaureate (IB) Diploma Programme
 • Szkoła Ponadgimnazjalna
  liceum ogólnokształcące (LO), liceum profilowane (LP), technikum (T), zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)
 • Gimnazjum
 • Szkoła Podstawowa

Dlaczego ZenIT?

 • Elastyczność w dostosowywaniu i rozbudowywaniu funkcji systemu do potrzeb danej jednostki oświatowej
 • Możliwość obsługi zespołu szkół w jednym systemie
 • Automatyczne przygotowywania zestawień, rankingów, raportów i statystyk
więcej

Korzyści

 • Poprawa frekwencji uczniów w szkole – rodzic ma dostęp do aktualnych informacji o nieobecnościach/spóźnieniach dziecka
 • Ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych
więcej