Wersja demonstracyjna


W celu przetestowania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adresem biuro@efendi.pl

Kontakt


ul. Kakowskiego 11/13
04-042 Warszawa
tel.: 22 616-01-77

e-mail: biuro@efendi.pl
www.efendi.pl
Usprawnij pracę Podnieś poziom edukacji

Korzyści

  • poprawa frekwencji uczniów w szkole – rodzic ma dostęp do aktualnych informacji o nieobecnościach/spóźnieniach dziecka; możliwość usprawiedliwiania nieobecności – również na przyszłość
  • poprawa wyników w nauce - możliwość stałego monitorowania ocen
  • poprawa komunikacji - stały kontakt nauczycieli z rodzicami
  • poprawa systematyczności pracy nauczycieli – monitoring uzupełnienia dzienników lekcyjnych, wystawianych ocen
  • oszczędność czasu administracji, nauczycieli i dyrekcji dzięki automatycznemu generowaniu zestawień, raportów, rankingów, statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej
  • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych
  • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich