Wersja demonstracyjna


W celu przetestowania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adresem biuro@efendi.pl

Kontakt


ul. Kakowskiego 11/13
04-042 Warszawa
tel.: 22 616-01-77

e-mail: biuro@efendi.pl
www.efendi.pl
Usprawnij pracę Podnieś poziom edukacji

Dlaczego właśnie ZenIT


 • elastyczność w dostosowywaniu i rozbudowywaniu funkcji systemu do potrzeb danej jednostki oświatowej
 • wielojęzyczność systemu
 • możliwość obsługi zespołu szkół w jednym systemie
 • możliwość ustawienia dla zespołu szkół różnych godzin „dzwonków” dla każdej ze szkół
 • możliwość samodzielnego definiowania rozkładu materiału nauczania przez nauczycieli wraz z planowaniem prac domowych
 • możliwość planowania wydarzeń, przez administrację i nauczycieli, wycieczek czy sprawdzianów z uwzględnieniem istniejących już w systemie wydarzeń (np. możliwość uwzględnienia max 2 sprawdzianów w tygodniu dla ucznia)
 • stały dostęp dla uczniów i rodziców, poza aktualnymi informacjami dotyczącymi obecności i postępów w nauce, również do informacji o pracach domowych, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, czy wydarzeniach szkolnych i klasowych
 • stały kontakt pomiędzy rodzicami, uczniami, nauczycielami i administracją
 • import/export danych z/do systemu
 • automatyczne przygotowywania zestawień, rankingów, raportów i statystyk
 • możliwość samodzielnego definiowania skal ocen – zarówno liczbowych jak i obrazkowych
 • możliwość definiowania reguł liczenia średnich – niezależnie dla każdego przedmiotu
 • możliwość inwentaryzacji, rezerwacji i monitorowania wypożyczeń sprzętu szkolnego