Wersja demonstracyjna


W celu przetestowania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adresem biuro@efendi.pl

Kontakt


ul. Kakowskiego 11/13
04-042 Warszawa
tel.: 22 616-01-77

e-mail: biuro@efendi.pl
www.efendi.pl
Usprawnij pracę Podnieś poziom edukacji

System ZenIT


W systemie ZenIT zdefiniowane są role użytkowników: nauczyciel, dyrektor, opiekun, uczeń, administrator. Każdy użytkownik może mieć przypisaną jedną lub wiele ról. Każda z ról daje użytkownikowi unikalne uprawnienia dostępu do wybranych modułów i funkcji systemu.


Nauczyciel

 • Komunikacja z uczniami, opiekunami, pracownikami oraz administracją szkoły
 • Uzupełnianie dzienników
 • Wystawianie ocen oraz uwag i pochwał
 • Monitoring frekwencji uczniów
 • Zadawanie i sprawdzanie prac domowych
 • Automatyczne liczenie średnich ocen
 • Automatyczne generowanie zestawień na wywiadówki
 • Kalendarz z wydarzeniami nauczyciela (np.sprawdzian, rada pedagogiczna)
 • Kalendarz wydarzeń szkolnych
 • Dodawanie wydarzeń (np.test, sprawdzian, wycieczka)
 • Wychowawstwo - m.in. podgląd dziennika, usprawiedliwianie nieobecności, statystyki
 • Wypożyczanie sprzętu

Wiadomości

 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości między użytkownikami systemu
 • Możliwość wysłania wiadomości do grupy odbiorców
 • Odpisywanie do nadawcy wiadomości
 • Możliwa opcja potwierdzenia odczytania wiadomości
 • Możliwość przechowywnia wiadomości jako kopii roboczych
 • Koszt do przechowywania usuniętych wiadomości
 • Możliwość tworzenia notatek z umiejscowieniem w kalendarzu
 • Tworzenie i planowanie Wydarzeń

Dziennik lekcyjny

 • szybki dostęp do aktualnie trwającej lekcji
 • możliwość uzupełnienia w jednym widoku tematu lekcji i obecności
 • możliwość zadawania prac domowych dla całej klasy lub wybranych uczniów
 • szybki dostęp do ocen, obecności, uwag czy prac domowych dla obecnie prowadzonego przedmiotu oraz wszystkich innych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów
 • historia przeprowadzonych zajęć
 • wyodrębnione w oddzielnych widokach lekcje jeszcze nieuzupełnione przez nauczyciela oraz lekcje odbywające się w dniu obecnym
 • widok ze spisem wszystkich przedmiotów prowadzonych przez nauczyciela z podziałem na klasy
 • oddzielny widok do podglądu i wystawiania uwag i pochwał
 • plan zajęć nauczyciela na wybrany tydzień z naniesionymi dyżurami oraz możliwością wydruku
 • dodatkowo dla wychowawcy dostępny jest panel pozwalający sprawdzić oceny, obecności, prace domowe, przedmioty, uwagi czy plan uczniów oraz wystawiać oceny z zachowania

Wypożyczanie sprzętu szkolnego

 • możliwość rezerwacji sprzętu
 • możliwość monitorowania wypożyczeń sprzętu
 • możliwość przedłużenia rezerwacji sprzętu
 • zwrot wypożyczeń sprzętu
 • zabezpieczenia przed wypożyczeniem zarezerwowanego sprzętu

Dyrektor

 • Komunikacja ze wszystkimi użytkownikami systemu
 • Kontrola uzupełniania dzienników lekcyjnych
 • Podgląd planów zajęć oraz dyżurów
 • Podgląd danych użytkowników systemu
 • Kalendarz z wydarzeniami (np.rada pedagogiczna, egzaminy)
 • Kalendarz wydarzeń szkolnych
 • Statystyki

Wiadomości

 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości między użytkownikami systemu
 • Możliwość wysłania wiadomości do grupy odbiorców
 • Odpisywanie do nadawcy wiadomości
 • Możliwa opcja potwierdzenia odczytania wiadomości
 • Możliwość przechowywnia wiadomości jako kopii roboczych
 • Koszt do przechowywania usuniętych wiadomości
 • Możliwość tworzenia notatek z umiejscowieniem w kalendarzu
 • Tworzenie i planowanie Wydarzeń

Dziennik lekcyjny

 • szybki dostęp do aktualnie trwającej lekcji
 • możliwość uzupełnienia w jednym widoku tematu lekcji i obecności
 • możliwość zadawania prac domowych dla całej klasy lub wybranych uczniów
 • szybki dostęp do ocen, obecności, uwag czy prac domowych dla obecnie prowadzonego przedmiotu oraz wszystkich innych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów
 • historia przeprowadzonych zajęć
 • wyodrębnione w oddzielnych widokach lekcje jeszcze nieuzupełnione przez nauczyciela oraz lekcje odbywające się w dniu obecnym
 • widok ze spisem wszystkich przedmiotów prowadzonych przez nauczyciela z podziałem na klasy
 • oddzielny widok do podglądu i wystawiania uwag i pochwał
 • panel wychowawcy pozwalający sprawdzić oceny, obecności, prace domowe, przedmioty, uwagi czy plan uczniów oraz pozwalający wystawiać oceny z zachowania
 • plan zajęć nauczyciela na wybrany tydzień z naniesionymi dyżurami oraz możliwością wydruku

Wypożyczanie sprzętu szkolnego

 • możliwość rezerwacji sprzętu
 • możliwość monitorowania wypożyczeń sprzętu
 • możliwość przedłużenia rezerwacji sprzętu
 • zwrot wypożyczeń sprzętu
 • zabezpieczenia przed wypożyczeniem zarezerwowanego sprzętu

Zarządzanie użytkownikami

 • dodawanie nowych użytkowników
 • przeglądanie i zmiana informacji o użytkownikach sytemu ZenIT
 • resetowanie haseł
 • blokowanie/odblokowywanie i usuwanie kont
 • drukowanie danych

Klasy

 • zarządzanie uczniami w klasach
 • przeglądanie rozmieszczenia uczniów w klasach i szkołach
 • podgląd przydzielonych wychowawców do poszczególnych klas

Plan lekcji

 • podgląd planu zajęć dla poszczególnych użytkowników, przedmiotów i sal lekcyjnych
 • możliwość ustawiania zastępstw i anulowania zajęć
 • wygodna przeglądarka ustawionych zastępstw
 • podgląd statystyk zastępstw w wybranym okresie

Dyżury

 • wyszukiwarka i podgląd planu dyżurów
 • możliwość ustawiania zastępstw i anulowania dyżurów
 • wygodna lista zastępstw
 • podgląd statystyk zastępstw w wybranym okresie
 • możliwość zarządzania miejscami występowania dyżurów

Opiekun

 • Komunikacja z nauczycielami, wychowawcą i administracją szkoły
 • Podgląd i edycja swoich danych oraz danych podopiecznych
 • Podgląd ocen, średnich ocen i frekwencji
 • Usprawiedliwianie nieobecności
 • Podgląd i zatwierdzanie uwag i pochwał
 • Kalendarz z wydarzeniami podopiecznych (np.praca domowa, sprawdzian, wycieczka)
 • Kalendarz wydarzeń szkolnych
 • Podgląd prac domowych
 • Plan zajęć

Wiadomości

 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości między użytkownikami systemu
 • Możliwość wysłania wiadomości do grupy odbiorców
 • Odpisywanie do nadawcy wiadomości
 • Możliwa opcja potwierdzenia odczytania wiadomości
 • Możliwość przechowywnia wiadomości jako kopii roboczych
 • Koszt do przechowywania usuniętych wiadomości
 • Możliwość tworzenia notatek z umiejscowieniem w kalendarzu

Dzienniczek ucznia

 • podgląd ocen ucznia wraz z opisem, liczona na bieżąco średnia ocen z każdego przedmiotu oraz możliwość wydruku
 • podgląd przedmiotów ucznia wraz z nauczycielami prowadzącymi
 • możliwość podglądu obecności ucznia w wybranym okresie czasu, usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez opiekunów oraz rozbudowane statystyki obecności
 • podgląd uwag i pochwał ucznia
 • podgląd zadanych prac domowych, możliwość zaznaczenia wysłanych rozwiązań i podglądu oceny rozwiązań
 • plan zajęć ucznia na wybrany tydzień z możliwością druku
 • podgląd i edycja danych ucznia przez opiekuna

Uczeń

 • Komunikacja z nauczycielami i wychowawcą
 • Podgląd ocen, średnich ocen i frekwencji
 • Podgląd uwag i pochwał
 • Kalendarz z wydarzeniami ucznia (np.praca domowa, sprawdzian, wycieczka)
 • Kalendarz wydarzeń szkolnych
 • Podgląd prac domowych
 • Plan zajęć

Wiadomości

 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości między użytkownikami systemu
 • Możliwość wysłania wiadomości do grupy odbiorców
 • Odpisywanie do nadawcy wiadomości
 • Możliwa opcja potwierdzenia odczytania wiadomości
 • Możliwość przechowywnia wiadomości jako kopii roboczych
 • Koszt do przechowywania usuniętych wiadomości
 • Możliwość tworzenia notatek z umiejscowieniem w kalendarzu

Dzienniczek ucznia

 • podgląd ocen ucznia wraz z opisem, liczona na bieżąco średnia ocen z każdego przedmiotu oraz możliwość wydruku
 • podgląd przedmiotów ucznia wraz z nauczycielami prowadzącymi
 • możliwość podglądu obecności ucznia w wybranym okresie czasu, usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez opiekunów oraz rozbudowane statystyki obecności
 • podgląd uwag i pochwał ucznia
 • podgląd zadanych prac domowych, możliwość zaznaczenia wysłanych rozwiązań i podglądu oceny rozwiązań
 • plan zajęć ucznia na wybrany tydzień z możliwością druku
 • podgląd i edycja danych ucznia przez opiekuna

Administrator

 • Zarządzanie użytkownikami systemu
 • Zarządzanie przedmiotami, klasami, salami lekcyjnymi
 • Zarządzanie systemami oceniania oraz systemami oceniania zachowania
 • Zarządzanie rozkładem materiału nauczania
 • Zarządzanie planem zajęć i dyżurami
 • Zarządzanie zastępstwami w planie zajęć oraz w planie dyżurów
 • Odwoływanie zajęć
 • Planowanie wydarzeń szkolnych
 • Komunikacja ze wszystkimi użytkownikami systemu
 • Kontrola uzupełniania dzienników lekcyjnych
 • Drukowanie zestawień, rankingów, raportów i świadectw
 • Zarządzanie wypożyczalnią sprzętu

Wiadomości

 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości między użytkownikami systemu
 • Możliwość wysłania wiadomości do grupy odbiorców
 • Odpisywanie do nadawcy wiadomości
 • Możliwa opcja potwierdzenia odczytania wiadomości
 • Możliwość przechowywnia wiadomości jako kopii roboczych
 • Koszt do przechowywania usuniętych wiadomości
 • Możliwość tworzenia notatek z umiejscowieniem w kalendarzu
 • Tworzenie i planowanie Wydarzeń

Dziennik lekcyjny

 • szybki dostęp do aktualnie trwającej lekcji
 • możliwość uzupełnienia w jednym widoku tematu lekcji i obecności
 • możliwość zadawania prac domowych dla całej klasy lub wybranych uczniów
 • szybki dostęp do ocen, obecności, uwag czy prac domowych dla obecnie prowadzonego przedmiotu oraz wszystkich innych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów
 • historia przeprowadzonych zajęć
 • wyodrębnione w oddzielnych widokach lekcje jeszcze nieuzupełnione przez nauczyciela oraz lekcje odbywające się w dniu obecnym
 • widok ze spisem wszystkich przedmiotów prowadzonych przez nauczyciela z podziałem na klasy
 • oddzielny widok do podglądu i wystawiania uwag i pochwał
 • panel wychowawcy pozwalający sprawdzić oceny, obecności, prace domowe, przedmioty, uwagi czy plan uczniów oraz pozwalający wystawiać oceny z zachowania
 • plan zajęć nauczyciela na wybrany tydzień z naniesionymi dyżurami oraz możliwością wydruku

Wypożyczanie sprzętu szkolnego

 • możliwość rezerwacji sprzętu
 • możliwość monitorowania wypożyczeń sprzętu
 • możliwość przedłużenia rezerwacji sprzętu
 • zwrot wypożyczeń sprzętu
 • zabezpieczenia przed wypożyczeniem zarezerwowanego sprzętu

Zarządzanie użytkownikami

 • dodawanie nowych użytkowników
 • przeglądanie i zmiana informacji o użytkownikach sytemu ZenIT
 • resetowanie haseł
 • blokowanie/odblokowywanie i usuwanie kont
 • drukowanie danych

Klasy

 • zarządzanie uczniami w klasach
 • przeglądanie rozmieszczenia uczniów w klasach i szkołach
 • podgląd przydzielonych wychowawców do poszczególnych klas

Plan lekcji

 • układanie planu zajęć
 • podgląd planu zajęć dla poszczególnych użytkowników, przedmiotów i sal lekcyjnych
 • możliwość ustawiania zastępstw i anulowania zajęć
 • wygodna przeglądarka ustawionych zastępstw
 • podgląd statystyk zastępstw w wybranym okresie

Dyżury

 • układanie planu dyżurów dla nauczycieli
 • wyszukiwarka i podgląd planu dyżurów
 • możliwość ustawiania zastępstw i anulowania dyżurów
 • wygodna lista zastępstw
 • podgląd statystyk zastępstw w wybranym okresie
 • możliwość zarządzania miejscami występowania dyżurów